Retone - Hearing Aids and Accessories

Partners

Page on translation

We have formed good cooperation with partners abroad as well with partners in Latvia.
Our main partner is Hearing Aid manufacturer and supplier well known German company SIEMENS
With this partner have begun successful cooperation on basis of mutual interest. Our experts have studied and trained in the latest hearing aid models  programming and service directly to the manufacturer's plant in Germany. 
Next we would like to mention another German company EGGER, supplier of ottoplastic materials, we use in our daily work to produce different tipes of individual ear molds, shells for ITE instruments and some hearing aid care products.
Good cooperation we have established with the company PURETONE EnglandThe company supplies a variety of hearing aids  accessories and care products, as well as very specific bone conduction devices mounted in the spectacle frame or on a special Headband. Similarly, we use the proposed materials from PURETONE for individual sound monitor production.
We offer our customers a high-quality American brand RAYOVAC hearing aid and cochlear implant batteries.
As next we can mention the Czech firm AUDIONIKA that delivered  for the work necessary audiologic and hearing aid testing and control equipment.
    Arī Latvijā mums ir daudzi sadarbības partneri - galvenokārt  doktorāti un citas veselības aprūpes iestādes. Ja klients griežas pie mums ar sūdzību par dzirdes pasliktināšanos, bet pirms tam nav apmeklējis ārstu-speciālistu, mēs šādu klientu vispirms nosūtām uz ārsta  konsultāciju.
Otrs sadarbības virziens ir izbraukumi uz lielākajām Latvijas pilsētām. Ar laipnu dažādu medicīnas iestāžu atbalstu, varam strādāt gan Liepājā, gan Ventspilī, gan Daugavpilī  un arī vēl citās pilsētās.
Un visbeidzot, mūsu tehniskie darbinieki, nepieciešamības gadījumā, sniedz atbalstu ārstniecības iestādēm dzirdes pārbaudes un diagnostikas iekārtu profilaktiskajā apkopē un remontā.              

© Copyrights 2012 SIA ReTone