Retone - Hearing Aids and Accessories

Partners in Latvia

Mums ir izveidojusies sadarbība ar daudziem doktorātiem un citām veselības aprūpes iestādēm Latvijā.  Mūsu sadarbības partneri dod mums iespēju  izmantot savas telpas mūsu darbam izbraukumu laikā  Latvijas lielākajās pilsētās.

© Copyrights 2012 SIA ReTone