Privacy

Sīkdatnes un privātuma politika.

 

SIA “Retone” apņemas aizsargāt un cienīt jūsu privātumu. Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šo paziņojumu par privātumu, lai jūs zinātu, kāpēc un kā mēs vācam jūsu datus un kā mēs tos izmantosim.

Kad lietotājs apmeklē mūsu interneta vietni https://www.retone.lv , viņš piekrīt sīkdatņu saglabāšanai savā ierīcē - datorā vai citā lietotajā ierīcē, piemēram, mobilajā tālrunī. Šīs sīkdatnes tiks izmantotas atbilstoši mūsu politikai.

Sīkdatne ir informācija (maza teksta datne), kuru interneta vietne ievieto ierīcē brīdī, kad apmeklētājs apmeklē interneta vietni.

Sīkdatņu veidi:

*Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas ierīcē ilgstoši, un tās tiek izmantotas, lai identificētu atkārtotus apmeklējumus interneta vietnē vai pielāgotu saturu lietotāja vajadzībām. Tās arī nodrošina datu vākšanu statistikas nolūkos.

*Sesijas sīkdatnes ir pagaidu sīkdatnes, kas pazūd, kad lietotājs iziet no interneta vietnes vai aizver pārlūkprogrammu. Sesijas sīkdatnes tiek izmantotas, lai aktivizētu konkrētas funkcijas interneta vietnē, piemēram, pieteikšanos pakalpojumam vai produktam.

*Sekošanas sīkdatnes tiek izmantotas, lai sniedzējs varētu iegūt statistikas datus par interneta vietnes apmeklētāju uzvedību un struktūru. Tas palīdz uzlabot pakalpojuma sniegšanu.

 

Vietnē www.retone.lv sīkdatnes parasti tiek izmantotas, lai palīdzētu klientiem vienkāršot darbības. Sīkfaili sniedz iespēju interneta vietnes serverim atpazīt apmeklētāju, kad tas piekļūst vietnei, un automātiski pielāgot saturu atbilstoši viņa vajadzībām. Sīkfailu izmantošana ir noderīga arī pakalpojumu sniedzējam, jo tas ļauj iegūt informāciju par interneta vietnes apmeklētāju vajadzībām. Turklāt sīkdatnes nodrošina vietnes izmantošanas statistikas datus, kas palīdz novērtēt tās darbību un veikt uzlabojumus. Svarīgi ir atzīmēt, ka sīkdatnes nekādā veidā neapdraud interneta vietnes apmeklētāja ierīci.

​Nevienā brīdī netiek veikta nekāda personas datu saglabāšana, ja vien apmeklētājs pats nepievienojas vai neidentificē sevi kā pakalpojumu sniedzēja klientu. Dažādi pakalpojumu sniedzēji, kuri palīdz nodrošināt tīmekļa pakalpojumus, var izveidot mūsu sīkdatnes. Piemēram, viens no šādiem pakalpojumu sniedzējiem ir Google.

KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU INFORMĀCIJU

Mēs varam apstrādāt informāciju saistībā ar jebkuru paziņojumu, ko jūs mums nosūtat (Korespondences dati).  Korespondences dati var iekļaut saziņas saturu un ar saziņu saistītos metadatus. Ja saziņa tiek uzsākta mūsu mājaslapas saziņas formās, mājaslapa ģenerēs ar korespondenci saistītos metadatus. Korespondences dati tiek apstrādāti, lai sazinātos ar jums un veiktu uzskaiti.

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, kā norādīts šajā paziņojumā, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu vai aizstāvētu tiesiskās prasības, neatkarīgi no tā, vai tās rodas tiesas, administratīvā vai citā ārpustiesas kārtībā. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu likumīgo tiesību, jūsu likumīgo tiesību un citu personu likumīgo tiesību aizsardzība un nodrošināšana.

KĀDU PERSONĪGO INFORMĀCIJU MĒS NODODAM TREŠAJĀM PERSONĀM

Mēs esam tiesīgi kopīgot jūsu datus ar šādām trešo personu kategorijām, lai spētu sniegt jums mūsu pakalpojumus atbilstoši šajā paziņojumā minētajam:

Finanšu darījumus, kas saistīti ar preču iegādi mūsu tīmekļa vietnē, var apstrādāt mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Mēs kopīgojam jūsu darījumu informāciju ar mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tikai tiktāl, cik tas nepieciešams jūsu maksājumu, atmaksas un sūdzību vajadzībām.

    Mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus citiem pakalpojumu sniedzējiem, lai sniegtu īpašus pakalpojumus. Piemēram, tīmekļa vietnes viesošanās pakalpojumu sniedzējiem, piegādes uzņēmumiem, serveru un to uzturēšanas pakalpojumu nodrošinātājiem, e-pasta un SMS pakalpojumu sniedzējiem. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu datu apstrādātāji nodrošina personas datu konfidencialitāti.

Papildus īpašiem gadījumiem mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus, lai izpildītu mūsu tiesiskos pienākumus.

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONĪGO INFORMĀCIJU

Jūsu personas dati, kurus mēs apstrādājam jebkuram konkrētam mērķim vai mērķiem, netiek uzglabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams šim mērķim vai mērķiem. Jebkurā gadījumā tie tiek uzglabāti ne ilgāk kā:
darījumu dati tiks uzglabāti ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc pakalpojumu sniegšanas beigām;
ziņojumapmaiņas dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc pēdējās pierakstīšanās kontā vai jūsu pēdējā pirkuma (atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk);
korespondences dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus pēc saziņas beigām.

Dažkārt mēs nevaram precīzi norādīt, cik ilgi mēs uzglabāsim jūsu personas datus. Piemēram, piekļuves dati tiks uzglabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams īpašiem nolūkiem.

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personīgo informāciju:

1. Tiesības piekļūt datiem. Jums ir tiesības sniegt piekrišanu vai nepiekrist mūsu veiktajai jūsu personas datu apstrādei, un, ja mēs veicam apstrādi, piekļūt personas datiem un citai papildu informācijai. Papildu informācija ietver informāciju par apstrādes nolūkiem, apstrādāto personas datu kategorijām un personas datu saņēmējiem. Pieņemot, ka citu personu tiesības un brīvības netiek ietekmētas, mēs nodrošināsim jūsu personas datu kopiju.

2. Tiesības uz datu labošanu. Jums ir tiesības labot jebkādus neprecīzus datus par sevi un, ņemot vērā apstrādes nolūkus, papildināt nepilnīgus datus.

3. Dažos gadījumos jums ir tiesības dzēst jūsu personas datus. Šādi gadījumi ietver: a) personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti; b) jūs atsaucat savu piekrišanu, un cita likumīga pamata apstrādei nav; c) jūs iebilstat pret apstrādi atbilstoši atsevišķiem datu aizsardzības noteikumiem; d) apstrāde tiek veikta mārketinga nolūkos; vai e) personas dati ir apstrādāti prettiesiski. Taču atsevišķos gadījumos jūs šīs tiesības nevarēsiet īstenot. Izņēmuma gadījumi, kad apstrāde ir nepieciešama, ir šādi: a) lai īstenotu izteiksmes un informācijas aprites brīvību; b) lai nodrošinātu atbilstību mūsu tiesiskajiem pienākumiem; vai c) lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

4. Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības ierobežot apstrādi. Šādi gadījumi ietver: a) jūs apstrīdat personas datu precizitāti; b) apstrāde ir nelikumīga, un jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu; c) mums personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; d) jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar publiskajām vai leģitīmajām interesēm, kamēr šāds iebildums nav apstiprināts. Ja apstrāde ir ierobežota atbilstoši iepriekš minētajam, mēs esam tiesīgi turpināt jūsu personas datu glabāšanu. Taču mēs to apstrādāsim tikai: a) ar jūsu piekrišanu; b) lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; c) lai aizsargātu citas privātpersonas vai juridiskas personas tiesības; vai d) svarīgu sabiedrības interešu īstenošanas nolūkā.

5. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi saistībā ar specifisku situāciju, kurā jūs atrodaties. Taču tas iespējams tiktāl, ciktāl mums datu apstrāde nepieciešama atbilstoši mūsu vai trešās personas leģitīmajām interesēm. Ja jūs iebilsts pret šādu apstrādi, mēs pārtrauksim personīgās informācijas apstrādi, ja vien mēs nevarēsim uzrādīt leģitīmu apstrāde iemeslu, kas ir svarīgāks par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja apstrāde ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

6. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veiktu jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga vajadzībām. Ja jūs iebilstat pret šādu apstrādi, mēs pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi šim nolūkam.

7. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veiktu jūsu personas datu apstrādi zinātnieku vai vēsturisku pētījumu nolūkos vai statistikas nolūkos. Ja jūs iebilstat pret šādu apstrādi, mēs pārtrauksim personīgās informācijas apstrādi, ja vien apstrāde nav nepieciešama uzdevuma izpildei, kas tiek veikts sabiedrības interesēs.

8. Ja jūs uzskatāt, ka mūsu veiktā jūsu personīgās informācijas apstrāde pārkāpj datu aizsardzības noteikumus, jums ir likumiskas tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, vai citai uzraudzības iestādei atbilstoši jūsu pastāvīgās dzīvesvietas, darba vietas vai iespējamā pārkāpuma vietas adresei.

9. Tiktāl, ciktāl mūsu veiktā jūsu personīgās informācijas apstrāde notiek atbilstoši jūsu piekrišanai, jums ir tiesības atsaukt piekrišanu jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes tiesiskumu pirms piekrišanas atsaukšanas.

KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKFAILUS

Mūsu vietnē tiek izmantoti šādi sīkfailu veidi:

a) Nepieciešamās sīkdatnes, kas nodrošina pareizu tīmekļa vietnes darbību (būtiskās sīkdatnes) Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai jūs varētu pārlūkot vietni un izmantot tās funkcijas. Tās tiek sauktas par "pirmās puses" sīkdatnēm.

b) Analītiskās sīkdatnes, kas ļauj mums analizēt vietnes lietošanu (analītiskās sīkdatnes) Šīs sīkdatnes sniedz informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto mūsu vietni, lai mēs varētu veikt analīzi un saprast, kā uzlabot mūsu vietnes veiktspēju. Šīm vajadzībām izmantojam arī trešo pušu sīkdatnes, ko piedāvā Google Analytics (tā sauktās "trešās pušu" sīkdatnes). Google Analytics izmanto savus sīkfailus. Šie sīkfaili nesavāc informāciju, kas identificē apmeklētāju. Visi apkopotie dati no šīm sīkdatnēm ir anonīmi un tiek izmantoti tikai vietnes uzlabošanai. Plašāku informāciju par Google Analytics sīkdatnēm varat atrast šeit.

c) Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ļauj mūsu vietnei atcerēties jūsu izvēles (piemēram, reģionu, kurā atrodaties) un sniegt papildu personalizētas funkcijas. Tās arī ļauj saglabāt jūsu veiktās izmaiņas, piemēram, teksta izmēru, fontus un citus tīmekļa lapas elementus, ko jūs varat pielāgot. Tās var tikt izmantotas arī, lai sniegtu pieprasītos pakalpojumus. Apkopotā informācija no šīm sīkdatnēm var būt anonīma, un tās nevar izsekot jūsu darbībām citās vietnēs.

d) Sīkdatnes sociālo tīklu integrācijai. Šīs sīkdatnes ļauj reģistrētiem lietotājiem, kuri ir saistīti ar dažādiem sociālajiem tīkliem, tieši dalīties ar saturu no mūsu vietnes un atzīmēt to kā "Patīk". Personas, kas pārstāv šos sociālos tīklus, var arī savākt savus personas datus saviem mērķiem. Mūsu uzņēmumam nav ietekmes uz to, kā šīs personas, kas pārstāv sociālos tīklus, izmanto jūsu personas datus. Plašāku informāciju par sīkdatnēm, kas tiek izmantotas sociālo tīklu integrācijai, un datu apkopošanai, lūdzu, skatiet attiecīgā sociālā tīkla konfidencialitātes politikas un sīkdatņu lietošanas noteikumus. Mūsu vietnē mēs arī izmantojam Google Analytics pakalpojumu, lai analizētu, kā jūs lietojat mūsu tīmekļa vietni.

·  Tiešā mārketinga nolūkos mēs esam tiesīgi izmantot “Facebook” reklāmas platformu, kas atbilstoši apkopotajām sīkdatnēm palīdz mums veiksmīgāk noteikt pircēja vajadzības. Lai uzzinātu vairāk par Facebook privātuma politiku, noklikšķinot šeit.

Sīkdatņu apstiprināšana, ierobežošana un dzēšana

Kad Jūs apmeklējat mūsu vietni, Jums tiek parādīts paziņojums, kas informē par sīkdatņu izmantošanu tīmekļa vietnē. Jūsu turpmākā lietošana mūsu tīmekļa vietnē tiek uzskatīta par piekrišanu sīkdatņu izmantošanai.

Ir iespējams ierobežot un dzēst sīkdatnes, izmantojot drošības iestatījumus savā tīmekļa pārlūkprogrammā. Jūs varat izdzēst visus sīkfailus, kas ir saglabāti Jūsu datorā, un lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj bloķēt sīkdatņu ievietošanu datorā. Tomēr tas prasīs manuālu iestatījumu pielāgošanu katru reizi, kad Jūs apmeklējat tīmekļa vietni, un pastāv risks, ka daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.

Zemāk ir sniegtas saites uz informāciju par sīkdatņu iestatījumu pārvaldību un pielāgošanu dažādās iecienītākajās pārlūkprogrammās:

 

·         Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies

·         Microsoft Internet Explorer

http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx

·         Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

·         Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

·         Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Ja izmantojat citas pārlūkprogrammas, jūs varat pārbaudīt to tīmekļa vietnes atbalsta sadaļu, lai noskaidrotu, kā pārvaldīt un atspējot sīkfailus.

Mums ir tiesības jebkurā brīdī izmainīt šo sīkdatņu izmantošanas politiku. Visas izmaiņas sīkdatņu izmantošanas politikā tiks publicētas tīmekļvietnē.

Jautājumi.

Ja jums rodas jautājumi par šo privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums.

Sīkdatņu izmantošanas noteikumi pēdējo reizi aktualizēti: 2023. gada 12. augustā