Dzirdes Aparāti

DZIRDES APARĀTI ir nelielas, individuālas, regulējamas, elektroniskas skaņu pastiprinošas ierīces, kuras izmanto vājdzirdības gadījumos katra cilvēka individuālā dzirdes zuduma kompensēšanai. Dzirdea aparāti sastāv no piecām galvenajām daļām. Pirmkārt trīs galvenās elektroniskās daļas:1. mikrofons uztver skaņas (gaisa svārstības) un pārvērš tās elektriskās svārstībās. 2. regulējams pastiprinātājs (skaņas procesors) elektriskās svārstības pārvērš digitālā formā, apstrādā un pastiprina signālu pēc nepieciešamā algoritma. 3. skaļrunis jeb telefons pārvērš pastiprināto elektrisko signālu pastiprinātās skaņas svērstībās, tātad  atskaņo pastiprināto signālu  ar lielāku skaņas spiedienu nekā skaņas signāls ienāca mikrofonā. Pārējās divas dzirdes aparāta daļas ir korpuss un strāvas avots (baterija) Jebkurš dzirdes aparāts ir elektroniska ierīce kura darbojas izmantojot elektrisko enerģiju, tātad baterijas. Vissarežģītākā dzirdes aparāta daļa, neapšaubāmi, ir skaņas apstrādes procesors. Mūsdienās dzirdes aparātu minimizācijas pakāpe ir tik augsta, ka jebkurš remonta darbs, vai bieži vien pat tikai tīrīšana, ir iespējami tikai izmantojot liela palielinājuma mikroskopu.
Dzirdes aparāti var būt gan gaisa, gan kaula vadāmības. Parasti izmanto gaisa vadāmības aparātus, taču atsevišķos gadījumos, kad dzirdes problēmas ir radušās vidusauss darbības vai ārējas auss fizisku defektu rezultātā, bet iekšējā auss skaņas uztver un darbojas normāli  var pielietot kaula vadāmības ierīces.
Ja dzirdes zudums ir skāris abas ausis, gandrīz vienmēr labāks effekts tiks sasniegts, ja cilvēks lietos dzirdes aparātus uz abām ausīm,  jo uztvert skaņas un klausīties ar abām ausīm gandrīz  vienmēr ir komfortablāk, patīkamāk un arī vārdu izšķirtspēja būs labāka, kā lietojot tikai vienu aparātu, turklāt noteikt pienākošās skaņas virzienu var tikai tad, ja ar abām ausīm skaņas uztveram  vienādi. Ja tomēr izmantojat tikai vienu dzirdes aparātu, tad parasti to pielāgo dzirdīgākajai ausij.
Mūsdienās modernākie dzirdes aparāti ir ar ļoti sarežģītiem skaņas apstrādes procesoriem, kas veic skaņas apstrādi ciparu formā, sadalot skaņas līdz pat 16 frekvenču joslās un katrā joslā atsevišķi pastiprinot klusās, vidējās un skaļās skaņas. Līdz ar to arī dzirdes aparātu cenas ir ļoti dažādas.

                

Jaunākās tehnoloģijas

Pašlaik daudzi ražotāji , to starpā arī SIEMENS, piedāvā dzirdes aparātus, kurus var savienot ar mobilo telefonu , mājas audiosistēmu  vai datoru, izmantojot  speciālu  dzirdes aparātu tālvadības pulti. Tāpat, jaunāko tehnoloģiju dzirdes aparāti darbojas pārī (labajai un kreisajai ausij), tas nozīmē, ka regulējot  vienu aparātu skaļāk, arī otras auss aparāts automātiski pārregulēsies skaļāk. Šāda iespēja ir pieejama gan  jaunākajiem aizauss gan iekšauss dzirdes aparātiem.